Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Po - Pia: 8:00 - 16:30
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 41,66 EUR bez DPH a máte dopravu ZADARMO
Novinky
01.09.2022
Sme oficiálny distribútor GASTRO PROFESSIONAL!
Sme hrdí, že sa nám podarilo stať sa oficiálnym distribútorom profesionálnych umývacích a čistiacich prostriedkov rady Cleamen GASTRO PROFESSIONAL, od... čítať celé
12.03.2022
Veľkonočné zákuskové krabice
Krásne veľkonočné krabice na koláčiky sú už skladom! V dvoch veľkostiach s tématickou farebnou potlačou. Vyberte si svoj obľúbený motív: https://www... čítať celé
21.02.2022
Ekologické menuboxy
Pre tých, ktorí nemajú radi plastové obaly, máme v ponuke nové ekologické boxy na jedlo. Sú vyrobené z kvalitného pevného kraft papiera s povrchovou ú... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

Prevádzkovateľ obchodu: WEOPACK s.r.o.,                                                                                                                                                                                              Sídlo spoločnosti: Drevárska 23, 90201 Pezinok                                                                                                                                                                                          IČO: 52 165 531, DIČ: 2120915467, IČ DPH: SK2120915467                                                                                                                                                             Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : oddiel Sro, Vložka číslo : 134330/B                                                                    Kontakty: tel. +421336423082      e-mail: info@weopack.com                                                                                                                                                                Bankové spojenie IBAN: SK58 1111 0000 0016 5268 7009

1.Obchodné podmienky pre spotrebiteľov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej "VOP") platia pre nákup na internetovom obchode www.gastrobox.sk a vymedzujú a upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvárané v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky

2.Základná definícia pojmov

Pri výklade týchto obchodných podmienok budú nižšie uvedené pojmy chápané následovne :

Dodávateľ/prevádzkovateľ : WEOPACK s.r.o., Drevárska 23, 90201 Pezinok, IČO: 52 165 531, DIČ: 2120915467, IČ DPH: SK2120915467

Internetový obchod sa rozumie aktuálna ponuka tovaru vrátane aktuálnych cien prezentovaná na internetových stránkach www.gastrobox.sk.

Kupujúcim sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorej firma WEOPACK s.r.o. predáva tovar na základe objednávky z internetového obchodu.

Spotrebiteľská zmluva je zmluva, ktorú uzatvára kupujúci s dodávateľom. Pri splnení uvedenej podmienky sa týmto rozumie najmä kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený pred uskutočnením objednávky a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto VOP tvoria neoďdeliteľnú súčasť uzatvorenej zmluvy.

Tovar je hnuteľný majetok, ktorý je predmetom predaja v internetovom obchode.

Miesto doručenia sa rozumie miesto určené zákazníkom k dodaniu tovaru. 

3.Uzatvorenie spotrebiteľskej zmluvy

Na stránkach internetového obchodu zákazník nájde tovar, ktorý je dodávateľom inzerovaný za účelom predaja a to vrátane ceny, za ktorú je tovar ponúkaný. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH. S prípadnými ďalšími poplatkami v súvislosti s predajom tovaru bude kupujúci vždy oboznámený pri vytváraní záväznej objednávky v internetovom obchode.

Platí, že záväznou objednávkou akceptovanou dodávateľom došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok, pričom zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami v znení k okamihu odoslania záväznej objednávky a je nimi viazaný okamihom uzatvorenia kúpnej zmluvy. Prijatie tovaru kupujúcim od dodávateľa má rovnaké následky ako potvrdenie záväznej objednávky dodávateľom podľa predchádzajúcej vety. Potvrdením prijatia objednávky predávajúcim vzniká prevádzkovateľovi povinnosť dodať tovar do miesta určenia a povinnosť kupujúceho tovar prevziať, zaplatiť cenu tovaru a prípadne za podmienok uvedených v cenníku cenu za doručenie tovaru. Pri prevzatí zásielky od prepravcu, obdrží kupujúcí spolu s tovarom aj daňový doklad.

4.Objednávka a dodacie podmienky

Objednávka je platná, ak je uskutočnená:

- telefonicky na telefónnych číslach : +421 910 866 123 a +421 33 642 3082

- cez internetový obchod na adrese www.gastrobox.sk

- e-mailom na adrese: info@gastrobox.sk

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Pokiaľ je objednávka vykonaná iným spôsobom, musí obsahovať tieto náležitosti:

a) označenie predávajúceho – obchodný názov firmy, sídlo a IČO

b) označenie kupujúceho – meno a priezvisko, obchodný názov firmy, sídlo, miesto podnikania či bydlisko kupujúceho, IČO, DIČ, pokiaľ je kupujúcí registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť, telefón a e-mailový kontakt na kupujúceho

c) presnú špecifikáciu tovaru a objednané množstvo

d) vybraný spôsob platby - hotovosť, dobierka, proforma faktúra (na základe objednávky je vystavená zálohová faktúra a po jej úhrade je tovar odoslaný)

e) spôsob dodania tovaru

f) dodaciu adresu

g) cenu tovaru, cenu dopravy a konečnú čiastku k úhrade

Po odoslaní objednávky a jej následnom spracovaní bude kupujúcemu e-mailom odoslané potvrdenie o jej prijatí. V prípade, že v tomto potvrdení kupujúci nájde nezrovnalosti, bez odkladu kontaktuje predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) tovar je už vypredaný alebo sa nedodáva

b) zmenila sa výrazným spôsobom predajná cena

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje, že bez odkladu (e-mailom alebo telefonicky) kontaktuje kupujúceho a dohodnú sa na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky a pod.)

Cena za dopravu na Slovensku pri objednávke nad 50,00 EUR s DPH bude zdarma, pri objednávke za nižšiu cenu ako 50,00 EUR s DPH bude kupujúcemu účtované dopravné vo výške maximálne 6,00 EUR s DPH a pri platbe na dobierku maximálne 2,00 EUR s DPH. Pri ťažkých a nadrozmerných tovaroch, ako pizza krabice, kanistre a pod. bude kupujúcemu prirátaný príplatok 1,00 - 9,50 EUR s DPH za nadváhu alebo nadrozmernú zásielku, aj keď je cena tovaru spolu vyššia ako 50 EUR. Cena príplatku sa odvíja od konečnej váhy tovaru a aktuálnej ceny prepravcu. Ak kupujúci odoberá paletové množstvo, cena dopravy podlieha individuálnemu cenníku. O tejto cene sa kupujúci informuje pred odoslaním zásielky.

Kupujúci je povinný tovar prevziať. Pri preberaní zásielky je kupujúcemu odporúčané prekontrolovať stav zásielky (počet balíkov, poškodenie transportných obalov, apod.) a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bez zbytočného odkladu telefonicky alebo e-mailom oznámiť predávajúcemu. Ďalej je nutné spísať s dopravcom zápis o škode a tento zaslať e-mailom predávajúcemu. V prípade, že kupujúci odmietne tovar v mieste doručenia prevziať alebo v prípade, že kupujúci do okamihu predania tovaru svoju objednávku stornuje, má predávajúci právo uplatniť voči kupujúcemu náhradu do výšky realizovaných nákladov, a to najmä nákladov súvisiacich s doposiaľ realizovanou dopravou. Pokiaľ je tovar z iných dôvodov nedoručiteľný, a to najmä z dôvodu nepresnej alebo neexistujúcej adresy, neprítomnosti kupujúceho alebo jeho zástupcu (ďalej iba nedoručiteľný tovar), majú zmluvné strany za to, že predávajúci týmto okamihom od kúpnej zmluvy uzatvorenej potvrdením kupujúceho odstúpil, pričom mu však nezaniká právo na náhradu do tej doby vynaložených nákladov.

5. Nadobudnutie vlastníckeho práva, platobné podmienky, škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru okamihom úplného zaplatenia jeho kúpnej ceny.

Kupujúci uhradí kúpnu cenu tovaru v hotovosti pri dodaní tovaru alebo so súhlasom predávajúceho prevodom na bankový účet predávajúceho v termíne splatnosti faktúry, ktorý je uvedený na vystavenej faktúre. Formu úhrady záväzku má právo jednoznačně určiť predávajúci. Za zaplatenú je faktúra považovaná okamihom pripísania predmetnej čiastky na účet predávajúceho. V prípade omeškania s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania. Nad rámec uplatnenej zmluvnej pokuty má predávajúci nárok vôči kupujúcemu uplatniť aj nárok na náhradu v tejto súvislosti spôsobenej škody. Pokiaľ je kupujúci v omeškaní s úhradou ceny, nie je predávajúci povinný plniť svoje povinnosti vôči kupujúcemu, poprípade je oprávnený poskytovať kupujúcemu ďalšie služby výhradne za platbu v hotovosti. Toto rozhodnutie musí byť kupujúcemu oznámené telefonicky alebo písomne alebo e-mailom.

6.Ochrana osobných údajov

Osobné údaje kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

V rámci procesu uzatvárania kúpnej zmluvy či len samotnou registráciou v internetovom obchode sú prevádzkovateľovi kupujúcim dobrovoľne poskytované osobné údaje kupujúceho. Kupujúci poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu vyplneného registračného formulára v internetovom obchode či v objednávke tovaru uskutočnenej v internetovom obchode kupujúcim bez registrácie (meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo). S ohľadom na skutočnosť, že kupujúcim sú poskytované jeho osobné údaje len za účelom uzatvorenia zmluvy, plnenia zmluvy a za účelom ochrany práv kupujúceho, nie je zákonom o ochrane osobných údajov požadované poskytnutie súhlasu kupujúceho so spracovaním týchto jeho osobných údajov.

Osobné údaje kupujúceho budú prevádzkovateľom spracovávané a uchovávané v elektronickej alebo tlačenej podobe, a to iba po nevyhnutnú dobu, teda najmä po dobu trvania právneho vzťahu založeného uzatvorenou zmluvou alebo po dobu platnosti registrácie kupujúceho pre vstup do internetového obchodu.

Údaje získané od kupujúcich sú používané výhradne pre internú potrebu obchodu a nikdy nebudú poskytované tretím osobám. Výnimku tvoria externí prepravci, ktorým sú osobné údaje kupujúcich predávané iba v rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru. Osobné údaje kupujúcich sú dostatočne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta, ktoré sú uchovávané, nie sú zdielané s aplikáciami tretích osôb. Osobné údaje sú zhromažďované v našej databáze a to až do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci je oboznámený s tým, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať presne a pravdivo. Kupujúci má právo na prístup ku svojím osobným údajom v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.

Kupujúci má právo na opravu svojich osobných údajov. Žiadosť o opravu osobných údajov treba zaslať písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mail info@gastrobox.sk

Uzatvorením kúpnej zmluvy, registráciou v internetovom obchode či len prehliadaním webových stránok internetového obchodu vyslovuje používateľ súhlas s ukladaním súborov tzv. cookies na svojom počítači.

Spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie zasielame zakaždým, keď u nás kupujúci nakúpi, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietne zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti klientov s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a e-mailovú adresu klienta. Osobné údaje klienta nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže klient kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky dotazník nebudeme ďalej zasielať.

7. Záruka, reklamácia, vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

Predávajúci poskytuje na všetok tovar záruku 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, ak nie je uvedené inak. Obsahom tejto záruky je právo kupujúceho na výmenu tovaru, ktorý bol kupujúcim oprávnene reklamovaný, za obdobný tovar bez vád.

Kupujúci má právo vrátiť nepoužitý tovar do 14 dní odo dňa dodania. Právo vrátiť tovar musí kupujúci uplatniť najneskôr posledný deň stanovenej lehoty doručením tovaru do sídla predávajúceho spolu s písomným odstúpením od zmluvy. Právo vrátiť tovar sa vzťahuje výlučne na tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu www.gastrobox.sk. Reklamáciu je možné uplatniť doručením reklamovaného tovaru na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu www.gastrobox.sk spoločnosť  WEOPACK s.r.o.,Drevárska 23, 90201 Pezinok . Všetky ostatné podmienky a nároky v rámci reklamácií sa riadia príslušnou legislatívou. Reklamáciu nie je možné uplatniť na použitý tovar a pri obaloch na jedlo, z hygienických dôvodov, ani na otvorené balenia. Produkt musí byť vrátený nepoužtý a v originálnom neporušenom obale. Kupujúci bude o vybavení jeho reklamácie informovaný písomne do 14 dní od písomného podania reklamácie a vrátenia tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo posudzovať každú reklamáciu individuálne.

8. Záverečné ustanovenia

Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim vzniknuté na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa riadia obsahom samotnej kúpnej zmluvy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto obchodné podmienky, a právnym poriadkom Slovenskej republiky. Kúpnu zmluvu s prevádzkovateľom je možné uzatvoriť iba v slovenskom jazyku.

Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ a kupujúci sa zaväzujú prípadné spory vzniktuté z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, vyriešiť primárne zmiernou cestou.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 23.1.2019. 

 

ADRESA

WEOPACK s.r.o.
Drevárska 23
902 01 Pezinok


IČO: 52 165 531
IČ DPH: SK2120915467

OBJEDNÁVKY

+421 910 866 123

info@gastrobox.sk

VÝDAJŇA GASTROBOX

Osobný odber Po - Pia: 8:00 - 16:30

Adresa: Drevárska 23, 902 01 Pezinok

Platba možná v HOTOVOSTI aj KARTOU.

           

 

Kontakty
GASTROBOX
Po - Pia: 8:00 - 16:30
Copyright © 2019 WEOPACK s.r.o.